Amdanom ni

Gwybodaeth am y cyfeiriadur hwn

Mae’r cyfeiriadur hwn o wasanaethau cam-drin yn cynnwys gwybodaeth am fudiadau sy’n gallu darparu cymorth a chefnogaeth os ydych chi’n cael eich cam-drin, yn teimlo eich bod mewn perygl, neu os ydych chi’n poeni am rywun arall.

Gallwch chwilio drwy’r cyfeiriadur hwn i gael manylion cyswllt mudiadau yn eich ardal sy’n gallu darparu cyngor a chymorth.

Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r cyfeiriadur hwn, neu os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, cysylltwch â ni.

Rydyn ni’n gwybod bod gofyn am gymorth yn gallu bod yn anodd, ond mae’n bwysig eich bod chi’n cael cymorth os oes ei angen arnoch. Peidiwch â dioddef yn dawel.

Rôl y Comisiynydd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gwaith y Comisiynydd, cliciwch yma.