Cymorth a Cefnogaeth

Manylion am fudiadau lleol a chenedlaethol y gellir cysylltu â nhw am gymorth

Rhowch enw tref neu gôd post llawn
Rhowch enw tref neu gôd post llawn
Math o gefnogaeth sydd ei angen
Os ydych chi’n credu eich bod chi neu rywun arall mewn perygl sylweddol o niwed difrifol sydd ar fin digwydd, cysylltwch â’r heddlu yn syth drwy ddeialu 999.